Ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου

Ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου

O πρόσθιος χιαστός αποτελεί έναν από τους 4 βασικούς συνδέσμους της άρθρωσης του γόνατος, μαζί με τον οπίσθιο χιαστό και τον έσω και έξω πλάγιο σύνδεσμο. Προσδίδει προσθιοπίσθια αλλά και στροφική σταθερότητα στο γόνατο.

 

Είναι από τους συχνότερους τραυματισμούς του γόνατος, έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση στη λειτουργία του και αμέλεια στην αντιμετώπιση της ρήξης του, θα οδηγήσει σε αποδιοργάνωση της άρθρωσης.

 

Το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ αποτελούν τα αθλήματα που «βοηθούν» στη ρήξη του προσθίου χιαστού λόγω της άμεσης επαφής, των απότομων επιταχύνσεων, επιβραδύνσεων, αλλαγής κατεύθυνσης αλλά και των αλμάτων.

 

Η αντιμετώπιση της ρήξεως γίνεται αρθροσκοπικά με τη λήψη μοσχεύματος από τον ίδιο τον ασθενή και την ανατομική αποκατάσταση του συνδέσμου.

 

Ο ασθενής παραμένει για 1 ημέρα στο νοσοκομείο, χωρίς παροχετεύσεις (redon) και εξέρχεται με βακτηρίες. Η επάνοδος σε αθλητικές δραστηριότητες γίνεται μετά από 6 μήνες.

Γρηγόριος  Γ. Σάσαλος M.D

Επιμελητής θεραπευτηρίου Metropolitan