Βλαστοκύτταρα

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ – STEM CELL TREATMENT

Tα βλαστοκύτταρα αποτελούν αρχέγονα αδιαφοροποίητα κύτταρα , που έχουν την ικανότητα να εξελιχθούν σε πολλές διαφορετικές ομάδες κυττάρων απαραίτητες στον ανθρώπινο οργανισμό, όπως εγκεφαλικά, αιμοποιητικά κλπ. Τα βλαστοκύτταρα που έχουν κλινικό ενδιαφέρον διακρίνονται σε 2 βασικές κατηγορίες: τα εμβρυϊκά και τα μεσεγχυματικά.

 

Στην ορθοπαιδική μας ενδιαφέρει η δυνατότητα που έχουν τα μεσεγχυματικά κύτταρα να μετεξελιχθούν σε οστίτη ιστό και χονδροκύτταρα. Ο πιο εύκολος, στην προσέγγισή του, και ο πιο κατάλληλος ιστός για λήψη μεσεγχυματικών κυττάρων είναι ο μυελός των οστών, συνήθως από το λαγόνιο.

 

Οι ενδείξεις για χρήση βλαστοκυττάρων στην Ορθοπαιδική:

  • Εκφυλιστική ή τραυματική βλάβη του χόνδρου (οστεοαρθρίτιδα)
  • Αθλητικές κακώσεις (συνδεσμικές βλάβες)
  • Ρήξη μηνίσκου
  • Οστικό οίδημα
  • Ψευδάρθρωση ή πλημμελής πόρωση καταγμάτων

 

Η συλλογή (harvesting), το φιλτράρισμα (filtration), φυγοκέντρηση (concentration) , ο διαχωρισμός (selection) και η έγχυση στην περιοχή της βλάβης είναι μία απλή, ανώδυνη, αναίμακτη διαδικασία των 30 λεπτών. Ο ασθενής 1 ώρα μετά την ιατρική πράξη φεύγει από το νοσοκομείο απαλλαγμένος από τους πόνους και τις ενοχλήσεις και μπορεί να επανέλθει πλήρως στον επιθυμητό τρόπο ζωής άμεσα.

 

Ο Ορθοπαιδικός , Σάσαλος Γρηγόριος με εξειδίκευση σε αναίμακτες μεθόδους, αλλά και στη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής, μπορεί να εγγυηθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή.

Βιβλιογραφία

 

1. Mesenchymal Stem Cells injection in hip osteoarthritis: preliminary results.
Dall’Oca C, Breda S, Elena N, Valentini R, Samaila EM, Magnan B.
Acta Biomed. 2019 Jan 10;90(1-S):75-80. doi: 10.23750/abm.v90i1-S.8084.

 

2. Therapeutic efficacy of intra-articular delivery of encapsulated human mesenchymal stem cells on early stage osteoarthritis.
McKinney JM, Doan TN, Wang L, Deppen J, Reece DS, Pucha KA, Ginn S, Levit RD, Willett NJ.
Eur Cell Mater. 2019 Jan 29;37:42-59. doi: 10.22203/eCM.v037a04.

 

3. Efficacy and safety of culture-expanded, mesenchymal stem/stromal cells for the treatment of kneeosteoarthritis: a systematic review protocol.
Harrison-Brown M, Scholes C, Hafsi K, Marenah M, Li J, Hassan F, Maffulli N, Murrell WD.
J Orthop Surg Res. 2019 Jan 25;14(1):34. doi: 10.1186/s13018-019-1070-8.

 

4. [Mesenchymal stem cells and regenerative medicine: future perspectives in osteoarthritis].
Maumus M, Pers YM, Ruiz M, Jorgensen C, Noël D.
Med Sci (Paris). 2018 Dec;34(12):1092-1099. doi: 10.1051/medsci/2018294. Epub 2019 Jan 9. French.

 

5. Biologic Therapies for the Treatment of Knee Osteoarthritis.
Delanois RE, Etcheson JI, Sodhi N, Henn RF 3rd, Gwam CU, George NE, Mont MA.
J Arthroplasty. 2018 Dec 17. pii: S0883-5403(18)31183-5. doi: 10.1016/j.arth.2018.12.001

1. Σετ συλλογής
2. Συλλογή βλαστοκυττάρων
3. Φιλτράρισμα
4. Φυγοκέντρηση
5. Διαχωρισμός

 

 

Γρηγόριος  Γ. Σάσαλος M.D

Επιμελητής θεραπευτηρίου Metropolitan

Γρηγόριος  Γ. Σάσαλος M.D

Επιμελητής θεραπευτηρίου Metropolitan